איגוד מנהלי תרבות ברשויות

 

הצעת תקציב 2011

 

מספר העמותה   580346898

 

 

הצעת תקציב

ביצוע בפועל

אחוזי ביצוע

הצעת תקציב

 

סעיפי הוצאה

2010

31/12/2010

31/12/2010

2011

 

הוצאות פעילות

 

 

 

 

 

נסיעות והסעות

       13,000

     14,131

108.70%

9,000

 

שדרוג ואחזקת מרכז מידע

-

           -  

 

6,500

 

הפקת אירועי הכשרות   והשתלמויות

     207,144

   224,479

108.37%

227,000

 

סה"כ הוצאות לפעילות

     220,144

   238,610

108.39%

       242,500

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות הנהלה וכלליות

 

 

 

 

 

הוצאות משרדיות והדפסות

       4,500

       2,230

49.56%

3,000

 

רוא"ח והנה"ח

       26,000

     20,880

80.31%

18,000

 

יועמ"ש

       6,000

       5,507

91.78%

5,000

 

דמי ניהול

       26,000

     25,388

97.65%

25,000

 

 

       62,500

     54,005

86.41%

         51,000

 

שונות

 

 

 

 

 

מימון

       1,200

         940

78.33%

1,500

 

סה"כ הוצאות ועודפים

     283,844

   293,555

103.42%

       295,000

 

 

 

 

 

 

 

סעיפי הכנסות

 

 

 

 

 

הקצבות ציבוריות

 

 

 

 

 

משרד התרבות -מינהל

200,000

200,000

100.00%

210,000

 

קיזוז בגין החזר חוב

 

 

 

-68,000

 

קיזוז בגין מקדמה - שנת 2009

-36,000

-36,000

100.00%

 

 

קיזוז בגין אישור ניהול מאוחר

-30,000

-30,000

100.00%

 

סה"כ תמיכת משרד התרבות

134,000

134,000

100.00%

142,000

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות עצמיות:

 

 

 

 

 

דמי חבר

       25,000

     29,230

116.92%

40,000

 

הכנסות מכנסים והשתלמויות

     120,000

   122,634

102.19%

90,847

 

העברה מקרן שדרוג ההון האנושי

             -  

     25,000

 

 

 

עודפים משנים קודמות

       4,844

       4,844

100.00%

22,153

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ   הכנסות

     283,844

   315,708

111.22%

295,000

 

שם יו"ר הועד המנהל:

שמי אמסלם

 

 

 

 

שם גזבר האיגוד:

אריה קטן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתם כאן: דף הבית