פרוטוקל מס' 1 לשנת 2011

ישיבת ועד מנהל איגוד מנהלי תרבות ברשויות מיום: 2.3.11
נוכחים:
לוין אביגדור – יו"ר, ליטבינוף דב – יו"ר, שגיא אלי, קטן אריק, גוטפלד שרה, פינסקי גבי, שמידט אלון, בן-שמעון חיים, שלי גרובר תיקי, מזרחי שבי,
וינטר איסי.

קרא עוד...

פרוטוקול אסיפה כללית – איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות
ים המלח, 18.3.2010

יו"ר:  אביגדור לוין – יו"ר האיגוד
         דב ליטבינוף – יו"ר האיגוד
         חברי הנהלה
* מצורפת רשימת חברי האיגוד המשתתפים באסיפה .

קרא עוד...

אתם כאן: דף הבית