ועדת תרבות מש"מ – 7 אפריל 2011

ג' בניסן תשע"א

 ‏7 אפריל 2011

  1. גרעיני אומנויות
  2. יום העצמאות – אי העסקת אמנים, שלא שירתו בצה"ל
  3. תקציב מפעל הפיס במסגרת 60 שנה לערי הפריפריה
  4. פגישה עם השרה והמנכ"לית
  5. שונות

 נוכחים:

מאיר כהן, ראש עיריית דימונה ויו"ר ועדת התרבות מרכז השלטון המקומי.

אביגדור לוין, ראש מנהל תרבות בעיריית תל אביב יפו ויו"ר איגוד מנהלי תרבות.

אלי שגיא, מנהל תרבות רמת השרון, מזכיר איגוד מנהלי תרבות ברשויות.

שמעון אלקבץ – ראש מנהל מינהל תרבות – משרד התרבות והספורט.

שמי אמסלם – מנהל אגף תרבות עיריית ירושלים וס. יו"ר איגוד מנהלי תרבות.

דרור שור – ראש מועצת באר טוביה ויו"ר איגוד מנהלי תרבות ברשויות.

שרון ג'ורגי, נציגת מרכזי הצעירים ברשויות

עדיאל, נציג מרכזי הצעירים ברשויות.

יענקלה מנדל, יו"ר אמי

ענבל טולקציר- איגוד מנהלי התרבות ברשויות.

עו"ד רות דיין מדר , ראש תחום חברה, ממונה תרבות, מרכז השלטון המקומי.

 

דיון מרכזי:

  •          מאיר כהן פותח את הישיבה בדיווח על החלטת הנהלה להעלות את דמי החבר באיגוד מנהלי התרבות ברשויות ל – 700 ₪.
  •          שמעון אלקבץ – מנהל מינהל התרבות הנכנס:

מתקיים סבב היכרות והצגת הנוכחים. אלקבץ סוקר בקצרה את פעילותו המקצועית לאורך השנים.

מאיר כהן מציג את אלקבץ ומברך על המינוי.

שמעון אלקבץ:

- משרד התרבות מגדיר בימים אלה שורת פעילויות בפריפריה, שעיקרן פעולת החזקים למען החלשים. 21 מיליון ₪ יועברו הן בשנה הנוכחית והן בבאה לטובת הפריפריה.

- משרד התרבות מקיים אחת לשבוע סיורים ברשויות ואנו מזמינים את הרשויות להזמין אותנו לסייר, להכיר את הצרכים ולשתף פעולה עם הישובים.

- בחודשים מאי ויוני תתקיים פעילות מרכז הספר והספריות, במסגרתה יתקיים גם שבוע הספר.

- המשרד מזהה קושי של מנהלי התרבות בהתמודדות עם מערכת המרכ"בה המסורבלת ויפעל לפשט את תהליכי הגשת בקשות התמיכה.

אביגדור לוין: יש צורך בתכנית אינטנסיבית ומהירה עם חלוקה תקציבית מדויקת, שכן אנו עומדים באמצע אפריל ו – 21 מיליון ₪ ממתינים לניתוב ע"פ צרכים, שכבר זוהו והם ידועים לכל ומוגדרים. כעת נותר רק "להניע את הקטר" מוקדם ככל האפשר.

 מאיר כהן: ת"א מדגימה באופן ראוי לשבח קשר תרבותי עם הפריפריה. לוגיסטיקה ועזרה טכנית, שמעמידה עיריית ת"א לערים כדוג' דימונה וחצור, שוות ערך להון משמעותי, שנחוץ לקידום פרויקטים תרבותיים.

 

גרעיני אומנויות:

מאיר כהן מציג את תמצית הרעיון: בדומה לגרעיני חינוך והתיישבות בפריפריה, עלתה יוזמה משותפת למשרד התרבות ולאמ"י, לקיים גרעיני התיישבות של שחקנים בתוך הקהילות השונות בפריפריות, תוך מגע בלתי-אמצעי עם התושבים.

הרשויות תפעלנה בשת"פ עם הגרעינים הללו ומשרד התרבות יעניק דמי קיום בסך 5,000 ₪ בחודש לשחקנים. במקביל יוכלו השחקנים להמשיך ולהשתתף בפרויקטים במרכז. השאיפה היא להתחיל בפרויקט כבר ב – 1.1.12.

אלקבץ: משרד התרבות חשב להקצות בשלב הראשון 10 מלגות בסך 5,000 בחודש כל אחת ובהתאם לביקוש, יבדוק המשרד כיצד להמשיך ולהתנהל.

כהן: כדאי לגבש מודל, שיהא נדיב ככל שניתן עם האמנים.

שרון ג'ורג'י: גם אם לא יימצא מימון מלא למלגת קיום, ניתן לאמץ מודלים כמו בכפר-סבא, בהם האמנים פועלים עם הקהילה ויוצרים, תוך קשר מלא עימה, גם אם לא מתגוררים במקום באופן קבוע.

אלי שגיא: מציע לעודד דווקא את האמנים הותיקים.


יום העצמאות – אי העסקת אמנים, שלא שירתו בצה"ל:

כהן: נשמעות קריאות של ראשי רשויות לא להעסיק אמנים שלא שירתו בצה"ל – האם הועדה תהיה מעוניינת לעסוק בסוגיה?

יענקלה מנדל: ועדת חוקה חוק ומשפט הסתייעה בבחינת הנושא בחוות דעת משפטיות של יועצים, שבחנו היבטים שונים לסוגיה והחולט לרדת מהצעת החוק.

מוסכם על-ידי כל חברי הועדה, שהדבר צריך להיות נתון לשיקול דעתם האינדיבידואלי של ראשי הרשויות.

 

תקציב מפעל הפיס במסגרת 60 שנה לערי הפריפריה:

כהן: הפיס יקדיש השנה 4 מיליון ₪ לתרבות בערי הפריפריה. הסכום הוקצה לשלטון המקומי ויחולק על-ידו.

ממליץ על הקמת ועדה, שתכתב קריטריונים ברורים לקבלת הכסף.

 

מוסכם על היושבים כי עו"ד רות דיין תהא אחראית לגיוס מיידי של חברים לוועדה ולגיבוש הקריטריונים. מוסכם כי הדגש יושם על תרבות, שצומחת בפריפריות ולא רק נודדת אליהן מהמרכז.

 

לוין: מציע לקיים פרויקט תלת שנתי של חשיפה. בכל שנה יופנה זרקור לתחום אומנותי מסוים: תיאטרון, מחול וזמר.

שרון ג'ורג'י: יש ליצור פלטפורמות, שתעודדנה יזמות של צעירים.

לוין: גיל אינו קריטריון לאמנות.

כהן: כל רשות צריכה לפעול בהתאם לקריטריונים, שמתאימים לה.

 

פגישה עם השרה והמנכ"לית:

כהן: לאחר הפסח תתקיים פגישה עם השרה והמנכ"לית, לצורך קיום מרתונים של חשיפת תרבות מהפריפריה במרכז ובערים הגדולות.

חברי הועדה מתבקשים להציע נושאים לדיון.

לוין: עתידם של 21 מיליון השקלים, המצויים כעת בתקציב משרד התרבות.

רות דיין: גרעיני האומנויות.

שמי אמסלם: תקצוב גופים חובבים ולא רק מקצועיים, כדוגמת "הורה ירושלים".

יענקל'ה מנדל: הקריטריונים, שגובשו לחלוקת התקציב של "תרבות לישראל" הם בחזקת עוול לעשייה התרבותית בישראל ויש לבקש בחינה מחודשת שלהם ושינויים

באופן מהותי. הקריטריונים מפלים לרעה 96% מהאמנים, אשר אינם עובדים בארגונים ממוסדים.

כיום, 70% מהתקציב מופנים לגופים ממוסדים וגם יתר 30 האחוזים מחולקים בצורה, שאינה מאפשרת תמיכה בפרינג', בזמר ישראלי, במחול לא ממוסד וכיו"ב.

דרור שור: חיזוק הקשר בין השלטון המקומי והארצי והתחשבות של משרד התרבות בהמלצות מנהלי הרשויות.

לוין: זוהי הגשמת הציונות באמצעות אמנות.

שגיא: מציע לקיים מחדש שבוע זמר עברי.

מנדל: מדוע ב"סל תרבות" במתכונתו הנוכחית אין מדור זמר עברי בשעה שקיימים מדורים עבור כל ענפי האמנות האחרים.

לוין: במתכונתו הנוכחית של "סל תרבות", הגודל הוא בעוכריו של עולם התרבות והאמנות.


שונות:

כהן: מבקש להביא לידיעת השולחן, כי מתארגנת יוזמה של מספר ראשי ערים לייצר משרד אמרגנות מטעמם. בשלב ראשון, אני מתנגד ליוזמה, אך מביא אותה לידיעת חברי הועדה.

 הישיבה ננעלת.

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים שלטון מקומי ועדת תרבות מש"מ – 7 אפריל 2011