פרוטוקול אסיפה כללית – איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות
ים המלח, 18.3.2010

יו"ר:  אביגדור לוין – יו"ר האיגוד
         דב ליטבינוף – יו"ר האיגוד
         חברי הנהלה
* מצורפת רשימת חברי האיגוד המשתתפים באסיפה .

דוב ליטבינוף : מנהל את האסיפה מבקש מאביגדור לפתוח ולהציג את הנושאים .
אביגדור לוין :  מודה לפעילי חברי ההנהלה בועדות על שנת הפעילות הענפה ועל ארגון הכנס .
2. הפאנל של האיגוד שהיה אמור להתקיים בכנס זה בהשתתפות  ראש עיריית דימונה  בוטל ברגע האחרון בגלל שביתת הרשויות המקומיות . מקווה לקיים את הפאנל כי חשוב מאוד לשמור על הקשר עם ראשי מרכז השלטון המקומי .
3. דוב מבקש מאריה ימיני להציג את נתוני ביצוע 2009: אריה ימיני מסביר כי בישיבת ועדת כספים בהשתתפות רוא"ח של האיגוד יאיר הרשקוביץ , אריק קטן – גזבר האיגוד  אלי שגיא – מזכיר האיגוד  ויו"ר האיגוד אביגדור הוחלט להמליץ בפני האסיפה הכללית  לאשר את הדוח הכספי 2009 במסגרת המגבלות שהועלו בדיון הנובעות מהבהרות שיינתנו מרשם העמותות ודרישת משרד התרבות לקבל את התמיכה הכספית בחזרה . בביצוע 2009 קיים עודף ונעצרו פעילויות כדי לעמוד בהתחייבויות . אריה ימיני ואביגדור לוין מפרטים את הסיבות לחוסר האיזון:
א. עקב טענות (על פי דו"ח ביקורת עומק) על פעילות העמותה, לא תקבל העמותה תקציבי תמיכה ממשרד התרבות ל- 2009 ויתכן אף ל- 2010 .
ב. בביקורת שנעשתה על האיגוד על שנים 2006-7 נמצאו ליקויים אחדים, כמו: תקנון האיגוד – לא סגור. יש לעבור עליו מחדש, לחדשו ולהביאו להצבעה. ספר חברי האיגוד – לא סגור. יש לעדכן את כל שמות חברי העמותה ונתוניהם. לטענת עורכי הביקורת, לא התקבלה החלטה באסיפה על פרישתה של איילת אריאלי שפרשה מהאיגוד  ב 2007  בעקבות סיום עבודתה במ.א. המעיינות .  ב 2008 שנה לאחר פרישתה נבחרה לתפקיד מנהלת האיגוד . מדובר בעניין טכני הנושא הועבר לטיפולו של היועץ המשפטי ובתאום עם היו"רים והנהלת הועד מאמינים שעניין טכני זה ייפתר.  שהרי מפרישתה איילת לא היתה חברה באיגוד ומשנבחרה לתפקיד לא נכנסה כחברה אלא לניהול.
ג. משרד התרבות – מינהל תרבות אינו מאפשר לאיגוד להיכנס לתוכנת "מרכבה" ולבקש התמיכות ל- 2009-10. התמיכות לא יעברו כנראה לאיגוד עד שלא תסתיים המחלוקת בין שני הגופים.

הצבעה:  האסיפה מאשרת בהצבעתה את נתוני ביצוע הכספי של 2009, כפי שהוא, לא סגור:  ברוב מוחלט. 1 – נמנע.

4. אישור תקציב 2010:  אריה ימיני מציג את נתוני הצעת תקציב
                                הכנסות: ממינהל תרבות -     180.000 ש'ח
                                                       מהפיס -     160.000 ש'ח                          
                      סה"כ הכנסות: (כולל מדמי חבר):      486.000 ש'ח
(מצורף הדו"ח)    

הצבעה: אישור תכנית התקציב ל -  2010 : רוב מוחלט – בעד.

(מצורפת רשימת משתתפי האסיפה)

5. דו"ח ועדת ביקורת:  נמסר ע"י יו"ר הועדה: אלברט בן שלוש.
( ראה דו"ח מצורף)
הצבעה: אושר דו"ח הועדה, פה אחד.

6. תקנון האיגוד:  דוב מבקש מאלי שגיא להציג את נושא תקנון חדש לאיגוד .  אלי שגיא מציג את העקרונות של התקנון החדש שנשלח לכל חברי האיגוד לפני הכנס . בתיאום עם יו"ר ועדת ביקורת סוכם שהתקנון המוצע יובא לדיון בפני ועדה שתבחר ולאחר שתגבש את המלצתה התקנון יובא לאישור בהנהלה ולאחריה יאושר באסיפה  הכללית הבאה .

אביגדור מציע לאסיפה :  לקבל את המלצת אלי שגיא שלא לקיים דיון על התקנון המוצע  מסודרים לישיבת ההנהלה ואח"כ לאסיפה.  מציע אלי שגיא – ירכז ועדת התקנון והחברים שיצטרפו : אלברט בן שלוש , דורון שלום, גבי פינסקי, איסי ווינטר, שלי להמן, ידידה בר צבי , ואייל עזרי .  על הועדה להתייחס גם לחזון האיגוד.

הצבעה:  האסיפה מאשרת את ההצעה  ברוב קולות.

7. הארכת כהונתו של אביגדור לוין כיו"ר האיגוד בשנה נוספת  
אלי שגיא, קיבל על עצמו לטפל בנושא ולהביא בפני האסיפה את ההצעה להארכת כהונתו של אביגדור לוין להצבעה . אלי מדווח כי בהתאם לתקנון הנוכחי יו"ר האיגוד,  שמתמנה מבין שתי הערים ת"א וירושלים,  מתחלף בכל שנתיים והיו"ר היוצא משמש כסגן .  כיוון שאביגדור לוין עומד לסיים את הקדאנציה בכנס הנוכחי ומאחר ורק לפני מספר חודשים נבחר מנהל אגף תרבות חדש בירושלים שמי אמסלם ( ברכות והצלחה בתפקיד ) הצעתי לאביגדור לוין , בהסכמת מנהל אגף התרבות מירושלים שמי אמסלם, להמשיך בתפקידו
 
כיו"ר שנה נוספת ושמי אמסלם ישמש כסגן יו"ר האיגוד . ובשנה הבאה שמי יחליף את אביגדור .

הצבעה:  האסיפה מאשרת פה אחד את הצעת אלי שגיא להאריך את כהונתו של אביגדור בשנה נוספת ואת שמי אמסלם כסגן יו"ר האיגוד בתוקף תפקידו כמנהל אגף תרבות של ירושלים .

בחירת הועד המנהל של האיגוד ל- 2010:
אלי שגיא מציג את הנושא מאחר ויש החלטה לבדוק מחדש את תקנון האיגוד ולהכניס בו שינויים רלוונטיים וביניהם הצעה למפתח לבחירת חברי הועד המנהל, התבקשה האסיפה שלא לקיים כעת דיון בנושא ורק לאחר שהנושא ייבדק מחדש, בעזרת היועץ המשפטי, ו. התקנון החדשה , היו"רים והמנכ"לית – תכונס אסיפה מיוחדת במהלך יולי 2010 – להחליט בעניין. עד אז ההנהלה תמשיך לתפקד עם ההנהלה הקיימת.

הצבעה: האסיפה מצביעה ברוב גדול לאשר את ההצעה לדחות את ההחלטה לגבי בחירת ועד מנהל לאחר שיגובש התקנון החדש עם המפתח החדש לבחירת נציגי חברי ההנהלה .

8. סקירה ע"י דב ליטבינוף: בשלטון המקומי יש הסכמה להחזיר את מענקי האיזון לרשויות.

9. שונות:
א. אריה ימיני – התקיים  ביקור משלחת מהאיגוד – בגרמניה,  בקיץ 2010 – יתקיים ביקור גומלין של משלחת מגרמניה – אצלנו בארץ ובאיגוד. האיגוד נערך לתכנית הסיור. במסגרת חברותנו באיגוד תרבות אירופאי מתקיימים מספר כנסים בינלאומיים.
ב. השתלמויות: בהשתלמויות האחרונות שהתקיימו באיגוד, השתתפו רבים מחברי האיגוד וצוינו שהיו מוצלחים ביותר. ההצעה – להמשיך בהשתלמויות לשדרוג ההון האנושי בהיבטים נוספים. נבדקת האפשרות לקיים קורס לניהול אומנותי עם בית צבי, אוניברסיטת ת"א והאוניברסיטה העממית עם: עירית פרנק.
ג. נציגות של האיגוד בועדת התרבות של השלטון המקומי – עפ"י סיכום עם מאיר כהן- ראש עיריית דימונה. התקבל בברכה. אריה ימיני – מוביל הנושא.
ד.  המשך הקשרים עם האיגוד האירופי, לעודד חברים להשתתף בכנסים שלהם, ללא השתתפות כספית של האיגוד. לשלם מידי שנה דמי חבר לאיגוד האירופי.
ה. אתר האיגוד: להעביר המידעים דרך האתר. אביגדור מודה לאיסי על הטיפול באתר.
ו. אמני יום העצמאות. עד עתה לא הצליח האיגוד להוריד את מחירי האמנים ליום העצמאות. יש לצרף למשימה זו גם את מאיר כהן ושלמה בוחבוט.
אלי שגיא מציע לטפל בענין בכל הדרכים ובמישנה כוח ולצרף גם את באר שבע לנושא.
ז. נבחר מנהל תרבות חדש לחיפה: אורי בלום.  ברוך הבא.איילת אריאלי – מנכ"לית תיצור  עימו קשר ולשבצו בועד המנהל של האיגוד .
ח. אביגדור מציע להוציא מכתב לכל ראשי הרשויות שאין להם נציגים באיגוד – לעודדם להצטרף לאיגוד.

רישום פרוטוקול: גבי פינסקי

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים אסיפה כללית פרוטוקול אסיפה כללית - 18.3.2010