dror shor amsalem
דרור שור שמי אמסלם
ראש מועצת באר טוביה ראש אגף תרבות ואמנויות, ירושלים.
יו"ר "איגוד מנהלי תרבות ברשויות" .... יו"ר "איגוד מנהלי תרבות ברשויות" 

חברי איגוד יקרים,

איגוד מנהלי התרבות ברשויות המקומיות, פועל כבר שנים רבות כגוף המרכז במסגרותיו את מרב ומיטב אנשי המקצוע בתחומי התרבות השונים.

בשנים האחרונות, הרחיב האיגוד את שורותיו וקלט בעלי תפקידים רבים ומגוונים, עד כי כמעט אין נושא בו לא נוכל למצוא נציגים ברמות השונות. מציאות ברוכה זו קוראת להיערכות מתאימה הן במישור האירגוני והן ברובדי התוכן השונים, ומציב אתגר חדש בפני הנהלת האיגוד וחבריו.

אין ספק כי לאיגוד פוטנציאל רב, ובלתי ממומש עדיין, למצב עצמו בחזית ההשפעה על סדר היום הציבורי והערכי, בכל הנושאים הנגזרים מפעילותו ואשר בהם הוא מתמחה. מיצוי פוטנציאל זה מהווה עבורנו יעד מיידי.

אני מאמין כי האיכות האנושית ממנה מורכב האיגוד, כמו המשימות במעלה הדרך, יש בהן משום הבטחה לבאות ומחויבות להמשך.

חברים יקרים, ביחד, ותוך שינוס מותניים בתחומי ההעשרה וההשפעה, נקדם את האיגוד ואת חבריו, תוך היזון הדדי וסינרגיה של יכולות, כישורים ומטרות.


בברכה ובידידות,

דרור שור
חברי איגוד מנהלי תרבות ברשויות  המקומיות,

האיגוד פועל מזה שנים ומרכז בתוכו את מיטב ההון האנושי בתחומי התרבויות והאמנויות.


אני כיו"ר וחברי עושים כמיטב יכולתנו להעצים ולהרחיב השורות.

אין ספק כי איגוד גדול וברוך כשרונות יפיק מעצמו ומחבריו את הטוב והמירב

למען פיתוח התרבות ברשויות ובמועצות  המקומיות ברחבי הארץ.

נעשה הכל ובשיתוף מלא של חברינו במשרד  התרבות ,בביצוע  כנסים, סיורים  ימי לימוד והשתלמויות נפתח האיגוד על מנת  שניצור מחויבות והמשכיות איכותית וכמותיתבברכת תרבות  איכותית ,מרובה וכמותית

שמי אמסלם
 

אתם כאן: דף הבית אודות דבר היו"רים