יום שלישי 7 בפברואר 2012

  לחברי הנהלת איגוד מנהלי תרבות ברשויות

שלום רב,

זימון לישיבת הנהלה מס' 4

יום ד' 29.2.12 בשעה 11:30

מרכז השלטון המקומי

 הריני להזמינכם לישיבת הנהלה, שתתקיים ביום ד' – 29.2.12 בשעה 11:30 במרכז שלטון המקומי רח' הארבעה 19 קומה 10 בחדר ישיבות .


הישיבה תחל בשעה 11:30 נא לדייק !

 על סדר היום:

א.    אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מיום 6.12.11 .

ב.     אישור בחירת מנכ"ל חדש לאיגוד - אלדד גרופי במקום דודו המנחם .

ג.       תוכניות ועדת השתלמויות – יו"ר הועדה חב"ש :  

ד. הצגת אתר האיגוד החדש - איסי וינטר .  

ה. קבלת החלטה לגבי תשלום דמי חבר אישי לשנת 2012 .

     ו. דיווחי יו"ר האיגוד .

     ז. מינוי עופר מליח כחבר הנהלה במקום אריק קטן שפרש - עפ"י התקנון

     ח. מינוי נציג מהפריפריה – מאיר מרציאנו- מנהל אגף תרבות ק.שמונה

     ט. דיווחים ושונות .

 בברכה,

אלי שגיא

מזכיר האיגוד.

העתקים:

יו"ר האיגוד – דרור שור , ראש מ.א. באר טוביה

יו"ר האיגוד- שמי אמסלם , מנהל אגף תרבות ירושלים

עירית פרנק – יו"ר ועדת ביקורת

רות דיין מדר – מנהלת תחום חברה מש"מ

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים הנהלת האיגוד זימון לישיבת הנהלה מס' 4 - 29.2.12