משרות פנויות בניהול תרבות
אנו ננסה לאסוף עבורכם מרכזים והצעות בניהול מחלקות / מרכזי תרבות בארץ ולהביא זאת לידיעתכם. למי מכם שיש מידע רלוונטי על משרה או תפקיד מוזמן לשלוח והדבר יפורסם לכלל החברים באיגוד.

 

 

בצער רב אנו מודיעים על לכתו בטרם עת של חברינו עופר מליח סגן מנהל אגף תרבות ואומנויות בעיריית ירושלים וחבר הנהלת האיגוד.

משתתפים בצער המשפחה.

קליפ השבוע

La Garriga Is Playing For Change Too

 

Van Gogh Alive

Van Gogh Alive