טו' באדר, תש"ע
1 במרץ, 2010

הנדון: סיכום ישיבת ועדת תרבות מיום ה - 25.2.10

 סדר יום:

1. היכלי התרבות

2. איגוד מנהלי מחלקות התרבות

 משתתפים:

מאיר כהן, ראש עיריית דימונה ויו"ר ועדת תרבות

אריה ימיני, סיו"ר איגוד מנהלי מחלקות התרבות ומנהל אגף תרבות עיריית פתח תקווה.

גיל בלט, נציג מנהלי היכלי התרבות בארץ, ומנהל היכל תרבות ראשל"צ

יפעת קריב, ראש מנהל חינוך רווחה וחברה, מש"מ

עו"ד רות דיין מדר, מנהל חינוך רווחה וחברה, מש"מ

אפרת מוזס, עיריית דימונה.

מיכל אייל, רפרנטית תחום תרבות, מנהל חינוך רווחה וחברה, מש"מ

דיון מרכזי

היכלי תרבות ברחבי הארץ

1.  רישוי עסקים - היכלי התרבות נדרשים לעבור תהליך של רישוי עסקים, החידוש עולה בסביבות של כ -30,000 ש"ח לשנה, הקריטריונים לקבלת רישוי אינם קבועים בחוק ולכן שירותי הכבאות המקומיים, שהם באחריות השלטון המקומי, משנים את הקריטריונים מידי שנה. יש צורך להסדיר את הנושא, לשלם סכום קבוע והגיוני, ולשם כך מבקשים מנהלי היכלי התרבות להציף את הנושא ברמה הארצית ולמצוא פתרון שיתאים לכולם.

החלטות:

א.    תתקיים בחינה משפטית של הסוגיה, לרבות בחינת הקריטריונים הקיימים כיום, והמלצה להסדרת קריטריונים אחידים לקבלת רישוי עסק, באחריות עו"ד רות דיין-מדר.

ב.  יש לפנות לשרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, בבקשה לקיים פגישה בנושא, המכתב יצא בחתימת שלמה בוחבוט ומאיר כהן.

2.  אקו"ם – זכויות יוצרים.

נחתם הסכם ללא ידיעת איגוד מנהלי התרבות, הקובע כי עבור כל אירוע תרבותי המגיע לרשות, בין אם מדובר בתיאטרון לאומי או באמרגנות פרטית, היכל התרבות נדרש לשלם לאקו"ם (ולמקורות נוספים, יש כ- 6 ארגונים) עבור זכויות יוצרים.

מדובר בתשלומים רבים וגבוהים, ולא בסכום אחד קבוע, יתרה מכך, ההיכל מחויב לגבות את התשלום, ולהעסיק אדם בשכר שינהל את כל מערך הגביה.

 

החלטות:

א.   תבחן משפטית הסוגיה, ניתן להתייעץ עם עו"ד אסף נחום, המתמחה בזכויות יוצרים, באחריות עו"ד רות דיין-מדר.

ב.     להוציא מכתב פניה למנכ"ל משרד הפנים, לקביעת פגישה בנושא.  

 

3.  אגוד האמרגנים והמפיקים – האיגוד הנ"ל פנה למשרד הפנים, וכתוצאה מפנייתם, יצא חוזר מנכ"ל ע"י משרד הפנים לפיו, נאסר על בעלי האולמות לקבל מס' מסוים של כרטיסים חינם כרזרבה. החלטה זו הינה בלתי אפשרית לבעלי האולמות, מאחר ויש צורך להשאיר % מסוים לפתרון בעיות בלתי צפויות. הנושא עוגן בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ללא התייעצות עם השלטון המקומי.

החלטות:

א. להוציא מכתב בנושא למנכ"ל משרד הפנים בחתימת שלמה ומאיר, המבקש          

תשובות לגבי הנושא ולהבהיר שאנו מבקשים שכל החלטה הקשורה לתחום

התרבות ברשויות המקומיות ויוצאת בחוזר מנכ"ל, דורשת את התייחסות

השלטון המקומי טרם הוצאתה.

ב. לקבוע פגישה עם מנכ"ל המשרד לשם קבלת הבהרות בנושא.

ג.  לקבוע פגישה משותפת עם אגוד המארגנים והמפיקים ופורום מנהלי היכלי                

   התרבות במש"מ לצורך בחינת אינטרסים משותפים.

סיכום

o נושא התרבות בשלטון המקומי נמצא כעת בבנייה ובהתהוות.

o תחום התרבות אינו אחיד בכל הרשויות, חלקן הועבר לחברה עירונית.

o המטרה היא קידום התרבות בפריפריה תוך דגש על תרבות המתפתחת בתוך הקהילה.

o מרכז השלטון המקומי ישמש כ"בית" לאגוד מנהלי מחלקות התרבות ולפורום מנהלי היכלי התרבות. לכל גוף יהיו נציגים במפגשים לשם עדכון והפריה הדדית.

o תפקיד המש"מ הינו לשמש גוף מקצועי ובעל ידע עבור הרשויות, ולידע בפרויקטים ותמיכות הניתנים ע"י משרד התרבות והספורט.

ריכוז החלטות:

1. ייצא מכתב בחתימת שלמה ומאיר למנכ"ל משרד הפנים ובקשה לפגישה בהתאם לנושאים שנדונו לעיל.

2. ייצא מכתב בחתימת שלמה ומאיר למנכ"לית משרד התרבות והספורט, אורלי פרומן, עם העתק לשרה לימור ליבנת ובקשה לפגישה בנושאים שנדונו לעיל.

3. תתואם פגישה במש"מ עם נציגי היכלי התרבות ברשויות לאחר פסח.

4. תתואם פגישה של פורום היכלי תרבות עם החברה לאוטומציה.

5. תינתן סקירה משפטית בישיבה המשותפת הבאה בנושא זכויות יוצרים- אקום, ורישוי עסקים, ע"י עו"ד רות דיין-מדר.

6. תתקיים פגישה עם החברה לאוטומציה, ייבחן היתכנות לבניית תוכנה לכרטיסים, עבור מנהלי היכלי התרבות, בתחילת חודש אפריל.

7. בכנס, אגוד מנהלי מח' תרבות, שיתקיים בים המלח בין התאריכים 16-18.3.10, יברך מאיר כהן, יו"ר ועדת התרבות.

                                                                                                            

מאיר כהן,

ראש עיריית דימונה

יו"ר ועדת תרבות מש"מ

 

העתק: שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא ויו"ר מרכז שלטון מקומי

רון מוסקוביץ, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים שלטון מקומי ישיבת ועדת תרבות מיום ה - 25.2.10