כ' טבת תשע"א

‏27 בדצמבר 2010

00486

  1.  תיאטראות בפריפריה
  2. מחירי אומנים ביום העצמאות
  3. אקום וזכויות יוצרים
  4. כנס תרבות לשנת 2011
  5. תשלום דמי חבר לאיגוד מנהלי התרבות
  6. פסטיבל לאומנויות

 נוכחים:

מאיר כהן, ראש עיריית דימונה ויו"ר ועדת התרבות מרכז השלטון המקומי.

אביגדור לוין, ראש מנהל תרבות בעיריית תל אביב יפו ויו"ר איגוד מנהלי התרבות

אלי שגיא, מנהל תרבות רמת השרון, מזכיר איגוד מנהלי התרבות ברשויות.

טילון שלמה, מנהל תרבות רחובות, חבר איגוד מנהלי התרבות.

ענבל טולקציר- איגוד מנהלי התרבות ברשויות.

בטי דן, מנהלת המחלקה למוסדות מחקר ומורשת, משרד התרבות והספורט.

עירית פוגל- גבע, מנהלת המחלקה לתיאטרון, משרד התרבות והספורט.

יענקלה מנדל, יו"ר אמי

אורי סטריזובר, מפעל הפיס

אוהד קנולר, תיאטרון דימונה

אייל בוחבוט, חבר תיאטרון באר שבע.

טרייסי שיפלי, התיאטרון האתיופי הישראלי.

תורגמן, ממונה תרבות, יוקנעם

אתי אלוני ראש מנהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי.

עו"ד רות דיין מדר , ראש תחום חברה, ממונה תרבות, מרכז השלטון המקומי

תיאטראות בפריפריה:

הדיון נדרש בשל קריאה מהרשויות בפריפריה לפיתוח והקמת תיאטראות מקצועיים.

כמעט בכל הארץ קיימים מנויים לסדרות תיאטרון שמגיעים מהמרכז, מעטים מצליחים לייצר תיאטרון מקצועי מקומי בפריפריה . הדרישה מגיעה גם מראשי הרשויות.

21 מיליון ₪ יעברו ע"י משרד האוצר לחיזוק התיאטראות נגב ובגליל- בפריפריה, חשוב שהתקציב יוקצה לטובת תיאטרון מקומי ויוקדש לחיזוק היצירה עצמה בפריפריה ולא ינותב אך לשינוע הצגות מהתיאטרון במרכז לפריפריה.

יש לוודא כי התקציב המיועד לפריפריה ישמש יצירה מהפריפריה ולא הבאת יצירה אל הפריפריה מהמרכז. הקריטריונים לקבלת תמיכה צריכים להיות ברורים בהתאמה.

אוהד קנולר: המעבדה שהקמנו בדימונה, יכולה לשמש כמקרה בוחן: תיאטרון הופך מוכוון בידור והקריטריונים לתמיכה, מתבססים על מספר הצופים ולא על סרגל של איכות, קיים חסך בקריטריון לגבי אמנות התיאטרון ואיכותו.

המעבדה עברה לפריפריה כדי לקבל הקצבות שתאפשרנה לקיים תיאטרון לפי "האני מאמין" של אנשי המעבדה, וענתה לקריטריונים של: ציונות, ישוב הפריפריה וכיו"ב

המעבר לדימונה, הוא שאפשר קבלת תקציב. הרפרטואר של המעבדה כיום רציני – חוויתי ומשמעותי. התיאטרון מדבר על נושאים שנוגעים לקהילה משם צומחים תכניו. מאוד קשה למשוך מבצעים לפריפריה –הגם שהסכומים שמשלמים נמוכים. הפיתוי היחידי, שניתן להציע ליוצרים מתל-אביב, ע"מ לעבור לפריפריה הוא סיפוק מוטיבציה אומנותית חזקה. בת"א למבצעים אין אפשרות ליצור אומנות מעמיקה ולקבל משכורת באופן קבוע, הפריפריה כן יכולה להציע זאת.

מאיר כהן: מבקש מאוהד קנולר, להציע נוסח לקריטריון לתמיכה בתיאטראות מקצועיים בפריפריה.

עירית פוגל: כיום במשרד התרבות ישנן תקנות לתיאטראות רפרטוארים:הבימה, בית לסין והקאמרי יכולים ליהנות מכסף ששייך לתקנה 46 צריך ליצור גוף שייתן מענה גם ליוצרים מתחום הבימוי וגם יבנה קריטריונים לרשויות.

אייל בוחבוט : תמיכת ראש עיר היא אבן יסוד למהלך שכזה. האוכלוסייה בפריפריה צרכנית תרבות ויש לתת מענה לפיתוח התרבות, יש להתחיל ולפתח את הדור הצעיר שייפתח עתודות, וכך לא נצטרך לייבא שחקנים ויוצרים מהמרכז.

התיאטראות הגדולים צריכים לקחת חסות על הפריפריה ולסייע ביצירת עתודות עתידיות ע"י בתי-ספר למשחק.

אביגדור לוין: כל יוצר מאמין שהוא ואך הוא ערובה לאיכות. קשה לייצר קריטריונים לאיכות. בת"א קיימות ועדות מקצועיות המדרגות, הקריטריונים אינם מתעלמים מאיכות. עם זאת מגולם בקריטריונים מספר הצופים.

21 מילון ₪ צריכים להיות מוקדשים אך ורק לפריפריה ולא לאף גוף תל-אביבי, זהו אינטרס כלכלי גם עבור התל- אביבים.

ניתן לבקש להשאיר נישה קטנה לשיתופי פעולה- מרכז פריפריה.           

גם במרכז גופים תרבותיים סובלים ממצוקה כלכלית.

אורי סטריזובר: כיום ישנן מספר מעבדות תרבות, שפועלות בארץ: חממת המחול בעכו, דימונה תיאטרון, ומרכז הפרינג' של האוכ' הערבית בנצרת.

לכל מעבדה מאפיינים שונים:דימונה הביאה אמנים מהמרכז, נצרת- מהפריפריה הצפונית, עכו – אומנים מחו"ל.

לקהילה כוח חזק בגוף ותמיכת ראש הרשות המקומית היא קריטית.

מוסכם על הנוכחים כי יש להרחיב את הדיון מעבר לתיאטרון אלא גם לתחומי המוסיקה, האמנות הפלסטית מקצועי וכיו"ב. כיום ישנן אישור חלקי לשתי מעבדות נוספות בארץ שגם תעסוקנה בתיאטרון.

יענקלה מנדל: בכל שנה מסיימים לימודיהם עשרות שחקנים, התיאטראות פועלים במעגל סגור.

בדומה לחוק הקולנוע, שנעוץ עם שורשים עמוקים באדמה. נחוץ חוק תרבות בפריפריה ויש בזירה הפוליטית מספיק כוח לטובת חוק שכזה.

בטי דן: מאחר ומדובר במדיניות, יש לבוא לשרה עם הצעה, שתגדיר סדרי עדיפויות, תמיכת ראשי רשויות היא קריטית.

אוהד קנולר: ללא ראש עיר חזק, התומך בתיאטרון מבסיס התקציב, תיאטראות נופלים. לדוגמא, תיאטרון ק. שמונה, לא מקבל תקציב מהרשות. ומהצד השני- שלומי, שמקבלת תמיכה גם מהרשות ומקיים פעילות ענפה.

מיכל עוזיהו: נחוץ צוות חשיבה, שיבנה הצעה לקריטריונים.

החלטות

1. תגובש המלצה לשרת התרבות בשם הוועדה, המבקשת להקצות את תקציב התרבות המיועד לפריפריה(21 מליון), לחיזוק התיאטראות המקצועיים בפריפריה, ליצירה תרבותית מקצועית ומשמעותית, השואבת כוחה מתוך הקהילה, ומתקיימת מחויבות ותמיכת הרשות המקומית. עם זאת יש להשאיר תקציב לשיתופי פעולה בין התיאטראות במרכז לפריפריה.

2. מוצע להתקין תקנה כדוגמת תקנת ירושלים- הנותנת עדיפות לירושלים או לחלופין חוק הקולנוע בפריפריה- באופן שיאפשר העברת תקציב ייעודי לפריפריה ואי זליגת התקציב.

3. יוצאת קריאה לפיתוח עתודות מתוך הנוער, ובכך להצמיח יצירה מתוך הקהילה.

מחירי אומנים ביום העצמאות

מאיר כהן: הנושא עולה כל שנה, שנה שעברה שלמה ואני הוצאנו מכתב, מספר שבועות לפני העצמאות לראשי רשויות בקריאה שלא להיכנע למחירים המוצעים ע"י האמרגנים של האמנים ביום העצמאות. הנושא כאוב משום שיום העצמאות הוא הזדמנות להפגיש קהלים עם אמנים, שאינם זוכים לפגוש בד"כ.

במידה ולא נגיע להבנות ולהסדר עם אמרגנים, נעביר החלטה בהנהלה שכל ההופעות ברשויות תתבססנה על החלפת כוחות מקומיים בין הרשויות.

יעקב מנדל: צריך להיזהר שלא "לשפוך את התינוק עם המים", ולהימנע מעליהום לא מוצדק על האומנים. באמ"י קיימים אלפי אמנים, מתוכם רק כ 4% עובדים עם מארגנים. רובם לוקחים מחיר סביר, ויש סכנה שמסר כזה, של שימוש בכישרונות מקומיים ביום העצמאות יימנע מהם האפשרויות להופיע , בהחלטה שכזו תעשו עוול לכלל האמנים ו"תכרתו" את כל הענף. יש להחליט על מחיר מקסימום ממנו לא חורגים.הכוח להחליט מצוי בידי ראשי הערים, שכן הם שחותמים על הצ'ק.

אביגדור לוין: לא ניתן לתת הנחיה מספרית, הקובעת רף מקסימום, משום שהיא בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים.

השלטון המקומי צריך לייצר אווירה שתגרום אי נוחות לראשי רשויות, לשלם הון עתק לאומנים ביום העצמאות. התחושה צריכה להיות כי מדובר ב"עושק" של כספי ציבור שאמור להיות מוקדש לרווחה חינוך בריאות ותשתיות.

ראשי הרשויות צריכים לתת הנחיות למנהלי התרבות לא להגזים במחירים.

השלטון המקומי יוכל ליצור חוזה אחיד, שיוצע לראשי הרשויות, החוזה יביא בחשבון את שולי הגזירה הפיננסית.

אלי שגיא: ראשי הערים יוצרים את הסף, המפגש היום הוא הישג גדול, אנו פועלים יחד. כדי למנוע מצב של חוזים כובלים יש לקבץ את כל החוזים שמציעים, לקרוא למשרדי האמרגנות ולהביאם בפני היועמ"ש של השלטון המקומי ולגבש נוסח מוצע לחוזר. משרדי האמרגנים גם –כן מעוניינים ליצור סדר.

 

אקום וזכויות יוצרים

אביגדור לוין: אני מבקש שעורכי הדין של מרכז השלטון המקומי ושל אקו"ם ייפגשו כדי להסדיר את התשתית ההסכמית, משה גילצר, גזבר עיריית תל אביב ואריה מצליח מנהל היחידה הכלכלית, במרכז השלטון המקומי, ישבו לדיונים בנושא עם מנכ"ל אקום, יש להגיע להסכם חתום.  

החלטה

מאיר כהן: ננחה את הצוות המשפטי בהתאם.

 

כנס תרבות לשנת 2011

אביגדור לוין: אנו מבקשים מהמש"מ ומשרד התרבות לקחת חלק בכנס התרבות המתקיים מידי שנה ע"י האיגוד , ולעודד את מנהלי התרבות ברשויות להשתתף בפעילויות האיגוד.

 החלטה

מאיר כהן : בשבוע הבא אקיים ישיבה במש"מ עם היו"ר ובה אבקש כי המש"מ ייקח חסות על כנס התרבות של האיגוד.

 

תשלום דמי חבר לאיגוד מנהלי התרבות

אביגדור לוין: ראשי הרשויות צריכים להוציא קריאה למנהלי התרבות לקחת חלק בפעילות האיגוד, כמו כן אנו מבקשים להגדיל את דמי החבר מ- 500 ₪ ל- 700 ₪ .

החלטה

מאיר כהן: נוציא מכתב בחתימתי ובחתימת היו"ר לראשי הערים, הקורא לצרף את אנשי התרבות להשתתף בפעילות האיגוד, וכן על הגדלת דמי החבר ל 700 ₪.

אביגדור לוין: מבקש להדגיש בפני ראשי הרשויות, כי השתתפות מנהלי התרבות בפעילות האיגוד, הינה חלק מעבודתם ברשות. יש לכך משמעות לעניין ביטוח נושא משרה .

החלטה

מאיר כהן: נוציא הבהרה לרשויות בנדון

 

שונות

פסטיבל לאומנויות

מאיר כהן: מציע להדק את השת"פ עם האיגוד ובין היתר לבחון פרויקט פסטיבל אומניות מהפריפריה ולקיימו במרכז הארץ.

אביגדור לוין: מצטרף לקריאה- מוסכם כי המיזם צריך להיות משותף למש"מ למשרד התרבות ולמפעל הפיס.

 

הישיבה ננעלה.

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים שלטון מקומי ועדת תרבות מש"מ – 23 בדצמבר 2010