יום שלישי 7 בפברואר 2012

  לחברי הנהלת איגוד מנהלי תרבות ברשויות

שלום רב,

זימון לישיבת הנהלה מס' 4

יום ד' 29.2.12 בשעה 11:30

מרכז השלטון המקומי

 הריני להזמינכם לישיבת הנהלה, שתתקיים ביום ד' – 29.2.12 בשעה 11:30 במרכז שלטון המקומי רח' הארבעה 19 קומה 10 בחדר ישיבות .


הישיבה תחל בשעה 11:30 נא לדייק !

קרא עוד...


פרוטוקל מס' 2 לשנת 2011

ישיבת ועד מנהל איגוד מנהלי תרבות ברשויות מיום: 28.8.11


סדר יום:

א.    אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 2.3.11

ב.     הצגת נתוני ביצוע חצי שנתיים.

ג.       הצעות לתיקונים בתקנון:

-         נציג נוסף לערים גדולות בוועד המנהל.

-         פיצול בין התפקידים: סגן יו"ר ויו"ר ועדת כספים.

ד.     מינוי בעלי תפקידים והרכבי ועדות.

ה.    מינוי רוא"ח ויועמ"ש חדשים.

ו.       יום עיון במודיעין והמשך תכנית שנתית.

ז.      שונות

קרא עוד...


26.6.10

1.ביקור גומלין – חברי המשלחת מגרמניה:
במסגרת פעילותנו המשותפת עם איגוד מנהלי התרבות האירופאי, יצאה בשנה שעברה משלחת מטעם האיגוד לסיור בגרמניה.
ביקורה של המשלחת הישראלית בגרמניה הותנה מפורשות מראש, בקיום אירוח גומלין של משלחת גרמנית בישראל.
הקשר עם האיגוד הגרמני, נעשה בעזרה ובתיאום עם מחלקת קשרי החוץ במרכז לשלטון מקומי.
מועד הביקור המתוכנן של המשלחת הגרמנית (המונה 8 אנשים) הוא תחילת ספטמבר.
מצבו הפינאנסי של האיגוד כעת אינו מאפשר את אירוחה של המשלחת (סיורים, הסעדה, לינה, פעילות וכיו"ב במשך 8 ימים), הנאמד בכ – 30,000 ₪. (לפי הערכה תקציבית של אריה ימיני – בהנחה שרשויות תשתתפנה).
ביטול ביקור המשלחת פירושו אסון תדמיתי הן לאיגוד והן לשלטון המקומי.
מחלקת קשרי החוץ במש"מ, הבהירה בשיחה טלפונית עם אריה ימיני, כי לא תסכים בשום אופן לקבל את ביטול הגעת המשלחת וכי תוצאות הנזק, שייגרם, תהיינה באחריותו הבלעדית של האיגוד.
עוד הובהר לאיגוד, כי נדרשו למש"מ שנים של עבודה וטיפוח קשרים בכדי לבסס את קשרי תרבות עם הגוף הגרמני וכי ביטול הביקור ייצור נתק עם הגרמנים, אשר קיבלו התחייבות מפורשת, שניתנה ברמה ממשלתית.
יש לבחון דרכים יצירתיות לקיום ביקור המשלחת הגרמנית. בין היתר – אירוח ע"ח חברי האיגוד. חברים מירושלים פתח-תקווה, דלית אל כרמל ומ.א. זבולון כבר הרימו את הכפפה..

2. דיווח מצב כספי והיערכות לטיפול:
מצב חשבון האיגוד כרגע עומד על קו האפס – אם נלקחים בחשבון הוצאות יועמ"ש ורו"ח, שעובדים באופן שוטף וכן הוצאות ניהול ח-ן הבנק, מתקבלת  תמונה גירעונית, שאסור בתכלית האיסור, שתתקיים. בהינתן שבזמן הקרוב לא תגענה תמיכות ממשרד התרבות וממפעל הפיס, יש להיערך באופן שונה למימון הוצאות ניהול ופעילות.
** רצ"ב פניה שנעשתה לאגף תרבות בפיס לפני ישיבת הדירקטוריון האחרונה וכן תשובת הפיס, כפי שנתקבלה בעקבות ישיבה זו.

3. מינוי ענבל טולקציר
ענבל טולקציר נבחרה לפני כחודשיים ע"י ועדות איתור וקבלה לכהן כמנכ"לית האיגוד  החדשה וכבר החלה את תפקידה בפועל – אם כי לא הוכרזה רשמית.
בהמשך לסעיף הקודם, יש לבחון, כיצד ניתן לממן הוצאות מנכ"ל כ – 3500 ₪ בחודש.  
ללא מנכ"ל, שיניע מהלך של הבראה, לא יוכל האיגוד להוסיף ולהתקיים.

4. יועמ"ש – הגדרת יחסי עבודה לצורך תכנית ביצוע
לצורך תכנית ביצוע לשנה הקרובה, יש להגדיר מראש ולנסות להעריך היקפי הוצאות עבור משרד "אבנר ברק", המשמש כיועץ המשפטי של האיגוד. יש לקחת בחשבון, שעל מנת לפעול מול משרד התרבות והחשב הכללי באוצר, לצורך קבלת תמיכות – ייתכן ונזדקק להיקפי עבודה משמעותיים.
רצ"ב דו"ח מדקלה סירקיס – המטפלת בתיקנו, בדבר התנהלות "אבנר ברק" עד  כה מול משרד התרבות ובדבר הערכת סיכויים מול סיכונים, במקרה של פעולה בבג"צ מול משרד התרבות.

5. תכנון פעילות ותכנית ביצוע לשנה הקרובה
לצורך תכנית ביצוע של רואה החשבון לשנה הקרובה, יש לתכנן פעילות צפויה לשנה הקרובה.
תכנון זה נתקל במורכבות, שנגזרת מסעיף 2. יש לבחון דרכים יצירתיות לפעולה.

6. אישור צירופו של אורי בלום – מנהלת מח' תרבות חיפה
לאחרונה נתמנה אורי בלום לכהן כמנהל מח' תרבות חיפה. יש לצרפו באופן רשמי לפנקס חברי  האיגוד.

אתם כאן: דף הבית פרוטוקולים הנהלת האיגוד